Krepšelis  

Prekių neįkelta

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Krepšelis Pirkti

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes Mūsų elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

* Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, užsiregistravę, suformavę prekių krepšelį ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate užsakymo pateikimo mygtuką.

*  Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

*  Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą “zuzishop” jeigu jis nėra susipažinęs su e-parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Aš sutinku su taisyklėmis“.

3. Jūsų teisės

* Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

* Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate

* Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti iki sąskaitoje-faktūroje nurodytos datos.

* Jūs privalote užtikrinti, kad registracijos metu pateikti duomenys yra teisingi ir Mes galime jais vadovautis vykdydami Jūsų užsakymą. Pasikeitus Jūsų kontaktinei ar kitai informacijai, Jūs privalote atnaujinti duomenis Vartotojo zonoje. UAB „ZUZI leidyba“ neatsako už klaidas vykdant užsakymą, kilusias dėl klaidingai pateiktų kliento duomenų.

* Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

*Jūs įsipareigojate neparduoti trečiosioms šalims savo prisijungimo duomenų. Jei praradote šiuos duomenis, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus e-parduotuvės skiltyje “Kontaktai”, nurodytu bendruoju telefonu ar elektroniniu paštu.

5. Mūsų teisės

* Jei Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo Jums apriboti, sustabdyti galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Jūsų kaip pirkėjo registraciją.

* Mes, dėl svarbių priežasčių, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

* Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

* Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

* Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

* Dėl svarbių priežasčių negalėdami Jums pristatyti užsakytos prekės, Mes įsipareigojame pasiūlyti Jums analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį mokėjimą. 

7. Prekių pristatymas

* Prekes pristato Mūsų įgaliotas atstovas.

* Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

* Prekės pristatomos visoje Lietuvoje bei Europos sajungos šalyse.

8. Grąžinimas

* DVD, CD, audio knygų diskai, neatitinkantys bendrųjų keliamų kokybės reikalavimų, t.y. sulaužyti ir pan., gali būti grąžinti mums per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo Jums dienos.

* DVD, CD, audio knygų diskai su gamybiniu audio ar vizualiniu broku per 5 darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos gali būti grąžinti atgal į zuzishop.lt internetinę parduotuvę.

Visais atvejais DVD, CD, audio knygų diskai nemokamai pakeičiami kokybiškais arba Jums grąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai. Susisiekite su mumis tel. (8 5)  2653252 ir praneškite apie netinkamos kokybės produktus, kuriuos mes netrukus pakeisime arba grąžinsime pinigus.

9. Atsakomybė

* Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

* Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

* Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų prisijungimo duomenimis, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus e-parduotuvėje.

* Mes neatsakome už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

* Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

* Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų e-parduotuvės Vartotojo zonoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

* Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate skiltyje „Kontaktai“ nurodytu bendruoju el. paštu. 

11. Baigiamosios nuostatos

* Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

* Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.